×

Wat ik wil en kan, daar kies ik voor!

Doelgroep

“Je hoeft geen ander mens te worden, om dingen anders aan te pakken!”

Voor diegene die te vaak het gevoel heeft dat een kans is blijven liggen. Dat de gedachte ‘had ik maar…..’te vaak in je hoofd opduikt, of .. ik zou wel anders willen, maar hoe doe ik dat?

Coachen op persoonlijke effectiviteit is gericht op het vergroten van het zelfbewustzijn en zelfvertrouwen, om daarmee de doelgerichtheid en de mate van beïnvloeding op resultaten te vergroten.
De bewustwording vergroten heeft invloed op gedachten, gevoel en gedrag.

Ben jij gericht om te voorkomen of om te bereiken? 

wat-ik-wil-en-kan1-09

Belangrijk is om inzicht te hebben welke overtuigingen bij jou een belangrijke rol spelen in jouw beeldvorming en keuzebepaling. Net zo belangrijk is het vermogen de verbinding aan te kunnen gaan met anderen.

Resultaat

Bewust zijn betekent met een duidelijke focus kunnen inspelen op situaties waar jij deel van uit maakt.
Het betekent vrij zijn van die gedachten en gevoelens die jou hierin kunnen belemmeren. Dit vormt de reden dat bijvoorbeeld RET (rationele emotieve training) altijd een vast onderdeel uitmaakt van dit traject. Het stelt je in staat om een onderscheid te kunnen maken tussen zinvolle en zinloze gedachten en de mate die deze gedachtevorming heeft op jouw keuzes in gevoel en handelen.

Het inbrengen van eigen casuïstiek vormt een essentieel onderdeel van de coaching.

wat-ik-wil-en-kan-10