×

TeN goede kaart

De TeN Goede kaart (z.o.z.) kan voor vele doeleinden worden ingezet.

  • TeN eerste: Te gebruiken om zeer snel een ervaren TeN coach in te zetten (binnen 2 weken) voor bijvoorbeeld preventief en curatief ziekteverzuim, re-integratie, coaching, bij conflictbemiddeling, loopbaanvragen etc..
  • TeN tweede: De TeN goede kaart bevat 12 strippen en is niet persoonsgebonden
  • TeN derde: De leidinggevende of Personeelszaken kan de kaart beheren en (laten) inzetten voor alle medewerkers. De kaart kan ook overgedragen worden aan één medewerker, die zelf initiatief neemt om afspraken met een TeN coach te maken.
  • TeN vierde: Er wordt niet betaald voor 12 gesprekken maar voor 10 gesprekken. Duurt een gesprek langer dan een uur en korter dan 2 uur dan geldt dat als 1 gesprek.

Zo zijn er wellicht nog meer voordelen te bedenken, bijvoorbeeld het inzetten van de coach bij bepaalde sessies om thema’s nader uit te werken of in het kader van team coaching etc.