×

Vincent Wiekenkamp

Management Team van Scholengemeenschap De Creatieve Doerak:

“Vincent luistert en observeert. Hij heeft geduld en stelt scherpe vragen, met respect en ruimte voor de ander. Versnelt waar het kan, remt af waar het moet. Hij doorzag waar we vastzaten en maakte dat menselijk, zonder oordeel. Een heldere analyse en duidelijke conclusie gaf ons het laatste zetje: We kwamen in gesprek met elkaar en konden weer vooruit.

Wie ben ik?

Mijn levenspad kenmerkt zich door twee stromingen: enerzijds de ingenieur die analytisch beschouwd, planningen maakt, rationele besluiten neemt, sturing geeft en houdt van uitersten: 1 en 0. Het proces als middelpunt. Anderzijds de empathicus die op intuïtie beslissingen neemt, ondoorzichtige patronen doorziet, de relatie voelt, het grijs tussen de regels vindt en ervaart.  De mens als middelpunt.

Het eerste heb ik mij eigen gemaakt, het ander ben ik altijd geweest. In mijn 15 jaar als professional heb ik veel organisaties mogen zien, mij daar welkom mogen voelen. Grote projecten gemanaged, complexe organisaties begeleidt, vraagstukken een stap verder gebracht. In mijn projecten heb ik heb veel tijdelijke collega’s ontmoet en ben ik tegelijkertijd ook honkvast bij mijn eigen collega’s gebleven.

In projecten is resultaat het doel; de mensen het middel. Ik werk alleen andersom. Door mensen te vinden, elkaar waarachtig te begrijpen en, indien men daar open voor staat, te helpen, kom je verder. Heldere structuren en een duidelijke richting zijn belangrijk en geven overzicht. Maar als de connectie er niet is, gaat de juiste stap niet genomen worden.

Gaan voor de connectie, het ontegenzeggelijk besef dat je er niet alleen voor staat én het vanuit je eigen kracht kan; dát is wat alles in beweging zet. In al mijn jaren als management consultant heb ik gezien dat er altijd een echte weg voorwaarts is. Dat hoeven geen gebaande paden te zijn. Die weg vinden, spiegelen en samen eigen maken, zorgt ervoor dat iedereen zich ontwikkelt en ook dat je jezelf bent of meer kunt gaan worden.

Ik ben een perfectionist, die dat eindelijk ook los aan het laten is. Perfection is far from perfect. Ik geloof niet in de zwakte van de mens. Je kunt een kracht soms niet zien. In je connecties is er een spiegel die dat wel ziet en, als je er open voor staat, met respect wilt delen. Dat is wat mij boeit en wat ik van nature doe: de connectie zien in de persoon als mens. Zijn dromen, blokkades, ambities en angsten. In intervisies en gesprekken dat boven krijgen en breder duiden, samen richting geven en vragend verder brengen. Om vanuit eigen kracht, het juiste te doen. Daar komen analyse en intuïtie samen: het is nooit of-of, maar altijd én-én. Niet onbelangrijk is om datgene te vermelden wat ik ook heb teruggekregen is: “brengt orde in chaos”.

Mijn diensten:

Via intervisies, persoonlijke en groepsgesprekken help ik professionals bij:

  1. Het (opnieuw) laten ontbranden van persoonlijk leiderschap
  2. Een (management)team dat vastzit samen richting geven
  3. Het scherp krijgen van de (herijkte) professionele kracht

Doel
Professionals (terug) in het lood

Werkwijze
Via analyses, observaties, intervisies, persoonlijke gesprekken en (groeps)sessies:
– Het (opnieuw) laten ontbranden van persoonlijk leiderschap
– Een (management)team dat vastzit samen richting geven
– Het scherp krijgen van de (herijkte) professionele kracht

Resultaten
– Waarachtig inzicht in het (eigen) patroon
– Een genomen doorbreekbesluit naar de nieuwe koers
– Een helder plan om het nieuwe een gewoonte te maken
– Iemand die doelgericht meehelpt dat voor elkaar te krijgen