×

“Ik ben ervan overtuigd dat wie het dichtst bij zichzelf blijft, het verst komt.”


Mijn visie op coaching:

Ik ben ervan overtuigd dat wie het dichtst bij zichzelf blijft, het verst komt. Eén van de grootste en leukste uitdagingen bij coaching vind ik dan ook mensen ‘leren’ zichzelf te zijn. Pas als mensen verantwoordelijkheid (durven en kunnen) nemen voor wie ze zijn en wat ze met hun kwaliteiten willen bereiken, gebeurt er iets in de persoonlijke ontwikkeling. In de context van organisatieontwikkeling gebeuren met een team of afdeling met ‘dit soort mensen’ goede en mooie dingen. Persoonlijke ontwikkeling gaat daarom hand in hand met organisatieontwikkeling.

Om zicht te krijgen op in hoeverre iemand zijn/haar dromen, verlangens en kwaliteiten op een plezierige manier benut, is het nodig (zelf)onderzoek te doen. Een aantal woorden dat bij deze zoektocht past is durf, (persoonlijk) leiderschap, inspiratie en balans. Ook ik heb deze zoektocht doorlopen en heb ondervonden waar het in essentie om gaat: die dingen doen waar ik waarde aan hecht, waar mijn talenten liggen én die ik leuk vind.

Mijn coaching kenmerken:

Kenmerkend voor mijn coaching stijl is een oprechte belangstelling naar de ware aard van mensen en wat hen bezighoudt. Door op een respectvolle manier de juiste vragen te stellen en te confronteren, krijgt de gecoachte zicht op eigen verlangens, talenten en mogelijkheden. De gecoachte zal (beter) richting kunnen bepalen en zal stralen. In de coaching worden handvatten aangereikt voor gedragsveranderingen in de (werk)praktijk. Het vergroten van het zelflerend, -sturend en -oplossend vermogen staat daarbij centraal, met als doel de gecoachte het beste uit zichzelf te kunnen laten halen. Deze blijft dus altijd zelf de stuurman/vrouw tijdens zijn/haar zoektocht.

Ik ben nu 19 jaar werkzaam op het vlak van het begeleiden van persoonlijke en organisatieontwikkelingen, in verschillende achtereenvolgende functies. Ik heb me daarin mezelf gevoeld, maar in de rol van coach/trainer is ‘t het meest leuk geworden!