×

“Persoonlijk heb ik ervaren dat je conflicten gratis krijgt, maar niet voor niets. Ze zijn bedoeld om je nieuwe wegen te laten zien.”


Wie ben ik?

Toen ik ongeveer 10 jaar oud was mocht ik ’s morgens vroeg de kolenkit vullen en wat kolen in de kachel doen, zodat de kamer al een beetje warm was als mijn vader en moeder beneden kwamen. Ik voelde dat als een eervolle en heel verantwoordelijke taak. Mij ergens verantwoordelijk voor voelen is altijd zo gebleven en heeft voeding gegeven aan mijn loopbaan.

Ik beschik over veel ervaring met veranderingsprocessen en conflictmanagement opgedaan in diverse management en bestuurlijke functies in een Academisch Ziekenhuis, Thuiszorg en Jeugdzorg. Als toezichthouder ben ik betrokken bij 17 scholen primair onderwijs. In al deze functies kwam ik steeds meer in aanraking met competitie en conflict. Persoonlijk heb ik ervaren dat je conflicten gratis krijgt, maar niet voor niets. Ze zijn bedoeld om je nieuwe wegen te laten zien.

Met dit inzicht heb ik van conflictmanagement een vak gemaakt. Mijn motto is: zie het conflict (waarnemer), open het conflict (doorgronden) en sluit het conflict (oplossing). De 3 samen vormen één geheel, inzicht, en dat is wat altijd aanwezig moet zijn om met problemen en conflicten te kunnen omgaan.

Mijn diensten:

Mediation: Ik ben registermediator bij het NMI en bied ondersteuning bij arbeidsconflicten en familiezaken. Bij familiezaken is mijn rol het gesprek op gang brengen zodat partijen tot een oplossing kunnen komen. Voor de inhoudelijke uitwerking van een echtscheidingsconvenant of ouderschapsplan werk ik samen met een advocaat en notaris. Rolverwarring wordt hierdoor uitgesloten.

Organisatieadviseur: Ik heb veel reorganisaties geleid en bied organisaties ondersteuning bij het opstellen van een reorganisatieplan, personeelsplan, sociaal plan en plaatsingsregeling.

Daarnaast kan ik ondersteunen indien zich conflicten voordoen bij reeds in gang gezette reorganisaties. Ik stel dan een conflictanalyse op die veel inzicht biedt in onderliggende stromen en emotionele patronen die belemmerend kunnen zijn voor de voortgang van de reorganisatie.

Counselor: Ik bied een inzicht gesprek aan mensen die in een problematische situatie terecht zijn gekomen. Hoe kom je uit een knellende situatie en hoe krijg je weer zelfvertrouwen. Het is een vorm van coaching waarbij ik gebruik maak van een Jyotisch kaart. Dit is een astrologische kaart op basis van de oeroude kennis van de Veda die inzicht geeft (Jyotisch betekent licht) in je persoonlijkheid, inzicht in wie je echt bent. Praktische casuïstiek is onderwerp van gesprek tegen de achtergrond van de Jyotisch kaart. De counseling zal nieuwe perspectieven zichtbaar maken.