×

Ons team is top!

Alles zelf doen is optellen. Samenwerken is vermenigvuldigen.

E.Th. Fentener van Vlissingen

Doelgroep 

 • Voor elk team groot of klein;
 • Voor teams die al geruime tijd samenwerken en op punten verbetering willen;
 • Zeer geschikt bij de start van een projectteam of bij projectmatig werken;
 • Voor hen die een nieuw team gaan vormen.

 

Thema
Toewerken naar Veiligheid, Verbondenheid en Vertrouwen. Vanuit bewustzijn in staat zijn om met de eigen kwaliteiten en eigenschappen het samenspel en daarmee de effectiviteit en het succes van het team, de afdeling en organisatie te realiseren.
Cruciaal is dat elk team door kan groeien naar taakvolwassenheid en een optimaal lerend vermogen. Gedurende de workshop krijgt een ieder meer zelfinzicht en inzicht in de interactie en de wijze hoe daar op een effectieve wijze geanticipeerd kan worden. Actief wordt toegewerkt naar een hogere mate van effectiviteit en een versterkt gevoel van gezamenlijke verantwoordelijkheid en zelfsturing.

 

Wat zijn de resultaten?

 • Meer inzicht in wat de bepalende factoren zijn in de samenwerking;
 • In staat zijn om meer bewust de eigen deskundigheid en persoonlijke kernkwaliteiten in te zetten;
 • De neuzen van de teamleden staan dezelfde kant op;
 • De gezamenlijke betrokkenheid en onderlinge communicatie is verbeterd;
 • Er is meer focus en een gevoel om vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid de gestelde doelen te realiseren;
 • Er is een veilig werkklimaat gerealiseerd.

 

Er zijn 7 leerfactoren

 1. Het verwerven van materiedeskundigheid en   vakkennis, gekoppeld aan de kerncompetenties van die organisatie.
 2. Het leren opsporen en aanpakken van nieuwe problemen.
 3. Het ontwikkelen van reflectieve vaardigheden.
 4. Het verwerven van die communicatieve en sociale vaardigheden die het noodzakelijke kennisnetwerk en werkklimaat kan borgen.
 5. Het verwerven van die vaardigheden om zelf in staat te zijn motivatie, affiniteit, emotie, betrokkenheid te reguleren.
 6. Het bevorderen van rust en stabiliteit, bijvoorbeeld er ruimte is voor medewerkers om plannen, werkwijze zich eigen te maken en zich verder kunnen ontwikkelen.
 7. Het veroorzaken van creatieve onrust door bijvoorbeeld gedrevenheid te belonen en zo innovatie te stimuleren.

“If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together.”