×

Re-integratie – Samen op weg naar een gezonde werkomgeving

Een medewerker die om wat voor reden ook uit het arbeidsproces is geraakt, heeft soms ondersteuning nodig bij een geslaagde werkhervatting. Tal van oorzaken liggen hieraan ten grondslag

  • fysieke beperkingen en/of psychische belastbaarheid
  • de werkrelatie met de (oorspronkelijke) werkgever
  • de ontwikkelingen op het betreffende vakgebied
  • reorganisatie

 

Aanpak
TeN houdt met haar aanpak van het re-integratietraject rekening met al deze facetten, waardoor het traject ook in fasen verloopt. Hierbij gaat het om belastbaarheid in uren, belastbaarheid in de zwaarte van de taken, concentratievermogen, herstel van werkritme etc. Gedurende het gehele traject wordt samengewerkt met de opdrachtgever en andere belanghebbenden zoals de bedrijfs-/verzekeringsarts, de arbeidsdeskundige, de bedrijfsmaatschappelijk werker, de personeelsadviseur en externe instanties. De werkgever behoudt zelf de eindregie.

 

Opzet van het re-integratietraject
Hier voor wordt een persoonlijk actieplan opgesteld dat als draaiboek dienst doet. TeN draagt zorg voor de coördinatie.

 

2e spoor traject
Als duidelijk is geworden dat een werknemer na langdurig ziek zijn niet meer terug kan keren in de eigen functie en ook niet elders in de organisatie, dan verlangt de Wet Verbetering Poortwachter dat werknemer en werkgever samen op zoek gaan naar een baan buiten de organisatie. Dat is 2e spoor re integratie.

In het traject wordt samen met de werknemer in kaart gebracht wat de mogelijkheden zijn. Er wordt aandacht besteed aan de startsituatie, in hoeverre is de werknemer mentaal al in staat om toekomstgericht te denken. Zo niet dan wordt eerst gewerkt aan de emotionele verwerking en het afsluiten van de achterliggende fase.

Er wordt persoonsgericht gewerkt, hierbij wordt gebruik gemaakt van de opgebouwde deskundigheid en kennis, ook wordt breder gekeken buiten het vertrouwd werkveld. Het traject wordt vastgelegd in een Plan van Aanpak.

 

Wat zijn activiteiten gedurende het traject?
Persoonlijke presentatie:

  • digital selfmarketing, het maken van de elevator pitch,   maken van een linkedin profiel, hiermee wordt naast de persoonlijke effectiviteit en presentatie, ook de zichtbaarheid naar anderen vergroot.
  • Netwerken en het solliciteren, de brief en het CV worden goed op orde gebracht. Hierbij wordt o.a. gebruik gemaakt van het maken van een video cv. Hiermee wordt meestentijds een onderscheid gemaakt met andere kandidaten. Deze video cv kan meegestuurd worden bij een sollicitatie. Aangetoond is dat de kans om te worden uitgenodigd voor een gesprek met 80% is toegenomen wanneer de kandidaat een video cv heeft meegestuurd.
  • Het in kaart brengen van de geschikte zoekrichting. Dit wordt aan de hand van allerlei vragenlijsten en oefeningen in kaart gebracht. Het gaat om passende functies die de mogelijkheid geven de medewerker tot haar/zijn recht te laten komen en te zorgen voor een goede work-life balance. Dit resulteert in een zoekprofiel.
  • Het voeren 360 ̊ feedback gesprekken met mensen die de medewerker goed kennen, zowel beroepsmatig als privé.
  • Met behulp van het zoekprofiel wordt een link gemaakt naar een grote vacature databank. Dit biedt de medewerker de mogelijkheid tot online jobhunting. Dat wil zeggen dat actief digitaal naar vacatures gezocht kan worden en dat gedurende min. 3 maanden toegang geboden wordt tot het grootste bestand aan vacatures in Nederland. Dit bestand wordt dagelijks bijgehouden.
  • Gedurende het traject worden meerdere mensen ingezet, elk een expert op zijn/haar terrein, om die ondersteuning te bieden die nodig is.