×

Pro di Pro – De profilering van de professional

Als je een specialistische functie hebt sta je vaak te midden van diverse krachtenvelden. Het is dan zaak dat je een goede balans weet te behouden tussen jouw werkveld en dat van anderen.

Hoe positioneer jij je? Hoe succesvol ben je? Ben je in staat om gefocust te blijven? Vind je het lastig om tegenwicht te krijgen en voel je je dan soms persoonlijk aangesproken?

Ook als leidinggevende gaat het eveneens om het bewaken van een juist evenwicht tussen de diverse belangenvelden. Enerzijds ben je gericht op het borgen van betrokkenheid bij teamleden. Anderzijds zal je te midden van collega managers te maken hebben met een diversiteit aan belangen. Je strategisch kunnen opstellen, de ander kunnen beïnvloeden vanuit een bevlogen en goed onderbouwd verhaal zijn dan belangrijke competenties die je daarbij nodig hebt.

Speciaal voor deze functiegroepen, denk daarbij aan persoonlijk begeleiders, gedragswetenschappers, intern begeleiders, beleidsadviseurs, (team)- leiders etc., is deze training een uitstekende manier om op de diverse terreinen een verdere verdiepingsslag te maken.

prodipro-04

Thema’s die behandeld worden zijn onder meer:

  • Zelfbewustzijn en omgevingsbewust zijn
  • Macht en invloed
  • Focussen
  • Persoonlijke profilering

 

Opzet
Voorafgaand zal met elke deelnemer een intakegesprek gevoerd worden, mede om de persoonlijke leervragen in kaart te brengen.
De training omvat 6 dagdelen eenmaal per 3 weken, daarnaast heeft elke deelnemer een viertal individuele coachgesprekken en zal er naast de training een intervisiegroep geformeerd worden die driemaal door de trainer ondersteund zal worden.
Elke deelnemer krijgt de ruimte om vanuit de eigen casuïstiek en de persoonlijke leervragen aan het werk te gaan gedurende de training.
Bij inschrijving van minimaal 5 personen zal de groepstraining starten, ook is een in company training mogelijk.

prodipro2-05-05