×

Mediation

Een bijzondere vorm van Mediation in samenwerkingsconflicten is de Narratieve Mediation. Deze oriënteert zich op de verhalen die partijen vertellen. Achter elk verhaal zit een eigen gecreëerde werkelijkheid die het conflict oproept en in stand houdt.

De rol van de Mediator is om ruimte te creëren voor beide verhalen en met elkaar een nieuwe werkelijkheid op te bouwen. De mediator is actief betrokken en schrijft met de twee partijen een ander verhaal, een verhaal van hoop en vertrouwen.
Het gaat erom dat de medewerkers weer door een deur kunnen en elkaar respecteren in de rol die zij in de organisatie moeten vervullen en die zou best wel eens tegengesteld kunnen zijn.

 

Narratieve Mediation sluit heel goed aan bij de filosofie van TeN voor counseling en coaching. De drie B’s van Bewustwording, Begeleiding en Balans worden gevonden in een samenspel tussen twee partijen en de mediator.
De reden dat mensen vastlopen in organisaties is veelal te herleiden naar samenwerking met collega’s of naar weerstand tegen de rolvervulling van de leidinggevende.
Bij vroegtijdig signaleren van spanningen kan Mediation van zeer toegevoegde waarde zijn voor organisaties. TeN heeft een nauwe samenwerking met Alida den Ouden-Noordermeer die veel kennis en ervaring heeft met conflicten in organisaties.
Indien u de beschreven situatie herkent, dan staat de mogelijkheid van Mediation open via TeN.