×

Loopbaan Check up

Doelgroep

 • Voor iedereen die wil weten of hij/zij nog steeds op de juiste plek zit.
 • Voor die medewerkers waarbij het niet zeker is of zij hun huidige functie kunnen behouden.
  Om duidelijk te krijgen wat de loopbaanontwikkeling mogelijkheden zijn.

Doel
Loopbaan Check Up als traject is behalve gericht op het inzichtelijk maken van de loopbaan ontwikkelingsmogelijkheden van de medewerker, het kan ook als een ondersteunend middel worden ingezet om de veranderingsbereidheid van medewerkers te versterken.

loopbaan-checck-up-03

Opzet van het traject

Het traject omvat 6 coachgesprekken. Dit traject wordt gedurende 3 maanden doorlopen.
Aan de orde komt:

 • Het in kaart brengen van de talenten, wensen en opgebouwde deskundigheid;
 • Beleving en ervaring in de huidige werksituatie;
 • Sterkte/zwakte analyse;
 • Inzicht krijgen in de geschikte vervolgstap van de eigen loopbaan;
 • Het maken van het loopbaan ontwikkelprofiel (LOP).

Resultaat

 • De cliënt heeft zijn/haar persoonlijk inzicht vergroot en handvaten gekregen om in zijn/haar huidige functie zich verder te ontwikkelen.
 • De cliënt heeft helder wat de vervolgstap in de eigen loopbaan is en welke stappen daarvoor nodig zijn.
 • De cliënt kan zich op een krachtige wijze profileren/presenteren als het gaat om loopbaanontwikkeling.