×

Counseling

Counseling is een vorm van begeleiding waarbij de client de mogelijkheid neemt om gebeurtenissen af te sluiten, om effectiever om te leren gaan met gevoelens van angst, stress of verdriet. Door counseling kan inzicht geboden worden waardoor een negatieve vicieuze cirkel doorbroken kan worden. We hebben gauw de neiging om te blijven steken in voor ons vertrouwde (gedrags-) patronen en normen, die tot dan toe als veilig worden ervaren. Men leert die afstand te nemen waardoor ruimte ontstaat om effectieve keuzes te maken vanuit zelfrespect, mildheid.

TeN staat haar cliënten bij in het herstel van balans, van het krijgen van een synergie tussen denken, willen, voelen en doen. Geleerd wordt om signalen bij jezelf of vanuit jouw omgeving te herkennen en daar adequaat op te reageren. Hierdoor kunnen geestelijke en lichamelijke klachten worden voor komen.

De vorm van counseling volgt altijd het doel. Dit kan hypnotherapie, rationele emotieve therapie, cognitieve gedragstherapie of mindfulness zijn.

Maatwerk en aansluiting houden is karakteristiek in de werkwijze van de counselor.

Scroll voor het aanbod aan counseling naar beneden.