×

Cognitieve gedragstherapie

Bij deze therapie staat het gedrag in relatie tot omgevingsfactoren centraal. Dit kan bijvoorbeeld een werksituatie zijn. Gedragingen die in de loop der tijd ingesleten zijn geraakt en niet meer effectief zijn, kunnen door middel van deze therapie aangepakt worden.

De kern is de veronderstelling dat zogenaamde irrationele cognities (gedachten) zorgen voor disfunctioneel gedrag, zoals vermijdingsgedrag of agressie. De technieken die gebruikt worden in de cognitieve gedragstherapie richten zich op het veranderen van de inhoud van deze irrationele cognities. Dit wordt schematisch weergegeven in een zogenaamd ABC-schema, ook wel G-schema genoemd:

A. Gebeurtenis: hiermee wordt de objectieve gebeurtenis bedoeld, beschreven alsof je door een camera kijkt
B. Gedachten: hiermee worden de specifieke gedachten bedoeld die je hebt bij de bij A genoemde gebeurtenis
C. Gevoel/Gedrag: welk gevoel of gedrag is het gevolg van deze gedachten?

Het opdoen van andere ervaringen in het eigen gedrag is karakteristiek van deze therapie. Een groter bewustzijn, meer inzicht in de eigen gedachten, gevoelens, keuzes van handelen worden aan de orde gesteld en bekeken op hun effectiviteit. Je leert anders omgaan met datgene dat jou angst bezorgt of verdriet geeft. Je doet gedurende de therapie positieve ervaringen op die jouw zelfvertrouwen weer doet groeien.
Een dergelijk traject heeft gemiddeld een doorlooptijd van enkele maanden.