×

Boeien en binden: inspirerend en krachtig leiderschap in leven en werk

Thema blokken:

  1. Zelfinzicht – Macht en invloed – innerlijke drijfveren
  2. Persoonlijk leiderschap – Verbinding aangaan
  3. Leiderschap in transitie
  4. Vitaliteit en stressmanagement
  5. Intervisie en coaching

 

Inleiding
De verwachtingen rondom leiderschap in organisaties spelen een grote rol in het zoekproces van elke leidinggevende. Het is een proces in het vinden en bewaken van een evenwicht tussen persoonlijke verwachtingen/ambities en die van de organisatie. Het vormt vaak een spanning as tussen de persoonlijkheid en de rolverwachting/-opvatting.

Er lijkt weinig tijd tot reflectie en voor de investering in duurzaamheid als het gaat om effectiviteit en prestaties. Alles lijkt snel te moeten en waarbij het gevoel regeert dat de waan van de dag leading is. Korte termijn denken en ad hoc gedrag zijn hierbij veel voor komend. Los van het borgen van het eigen welzijn als leidinggevende heb je ook in die rol een belangrijke taak voor het team waar je leiding aan geeft. Een team dat een goed samenspel heeft, prestatiegericht is en in een sfeer van veiligheid en onderling vertrouwen bereid is om flexibel op de zich aandienende situaties in het werk, te anticiperen. Zie hier een schone uitdaging.
Continu succes behalen lijkt de norm te zijn geworden. Bij dat alles hoor je als leidinggevende geen angst of onzekerheid te hebben of in ieder geval te tonen. Loyaliteit staat hoog in het vaandel en hoe verhoudt dit zich met trouw blijven aan wat voor jou belangrijk, zingevend is?

In deze leergang staan we stil bij de vraag: “En als je dan invloed hebt, wat wil je er dan mee? Waar is het jou om te doen in je leiderschap? Waarom wil je zo graag leider zijn? Wat bezielt jou als leider?

 

1e blok Zelfinzicht
Het is belangrijk dat je je bewust bent van je motieven en innerlijke drijfveren,  om van binnenuit te werken. Hoe ga jij je macht/invloed gebruiken? Leidinggevenden sturen in meer en mindere mate het gedrag van anderen, zij geven betekenis aan gebeurtenissen voor anderen. Je hebt als leidinggevende een voorbeeldfunctie.
Hieraan gekoppeld zijn de themablokken Macht en invloed en de Innerlijke drijfveren. Het is om die reden dat het om een sterk bewustzijn van jouw drijfveren vraagt. Zijn deze drijfveren enkel ego gericht dan ontstaat er een riskante situatie waarbij onveiligheid en onvoldoende commitment binnen het team op de loer liggen. Een leider die kan boeien en binden is zijn eigen ego overstegen.

Ga eens na welke personen in jouw leven een inspirerende werking hebben gehad en wat karakteristiek in hun gedrag was en wat dat bij jou deed, niet alleen in gedrag en denkbeelden maar vooral ook op gevoelsniveau.  Dit verklaart de reden waarom het onderdeel zelfinzicht een belangrijk onderdeel van de leergang uitmaakt. Dit krijgt vorm tijdens de bijeenkomsten, bij de intervisie en in de coaching.

De blokken Persoonlijk leiderschap en Verbinding aangaan volgen hierop. Persoonlijk leiderschap werkt toe naar een hoger bewustzijn van jouw persoonlijkheid in jouw rol als leidinggevende. Het toewerken naar een synergie tussen denken, willen, voelen en doen. Transparant en consequent handelen staan hierbij centraal. Je bewust zijn wat het mogelijk maakt dat anderen zich willen verbinden, in willen zetten met jou als leidinggevende. Wat laat je zien? Zijn intentie en gedrag  één?  Heb je aandacht voor teamleden, voor signalen etc.? Ben je in staat de confrontatie aan te gaan als de situatie daar om vraagt?  Hoe is jouw relatie met vertrouwen schenken en ervaren?  Naast theorie worden deze blokken vooral gekenschetst door de behandeling van de eigen casuïstiek en de uitdaging aangaan eigen grenzen te gaan verleggen en het verschil te gaan maken en ervaren bij jezelf en dat bij de ander(en).

In het blok leiderschap in transitieprocessen gaat het om het zicht krijgen wat nodig is om veranderingen door te kunnen voeren vanuit gezamenlijkheid. Hoe kun je weerstand ombuigen in bereidwilligheid? Hoe bouw je mee aan vertrouwen bij anderen? Vooral de psychische kant van dergelijke processen komt aan bod. Dit is immers de belangrijkste factor in het welslagen van een transitie hoe groot of klein deze ook is. Communicatie, afspreken en aanspreken zijn daarin thema’s. Er is ruimte voor eigen inbreng, graag zelfs.

Het laatste blok is vitaliteit en stressmanagement
Hierbij gaat het om zowel de psychische als fysieke gesteldheid. Op welke wijze onderhoud je jouw conditie en gezondheid? Als je naar je energiepeil kijkt, hoe hoog staat deze dan, vol in het groen, in het oranje of al een beetje in het rood?

Kijk je uit naar een dag op je werk, kom je weer fluitend thuis, of zou je het liefst thuis blijven? Hoe staat het met je frustratietolerantie?  Kan het beter? Dan gaan we daar werk van maken! Het energiepeil weer volledig in het groen krijgen en weten hoe dit te onderhouden. Ook een effectieve omgang met werkdruk en zaken die jou nu een gevoel van stress of irritatie geven. Ook wordt aandacht besteed op welke wijze je dit ook aan de medewerkers uit jouw team kan overdragen.

Intervisie en coaching
Intervisie is al genoemd bij het blok zelfinzicht. Het is bij uitstek het middel om samen met anderen aan de hand van de praktijk, de vragen en dilemma’s waar je tegenaan loopt meer zicht te krijgen hoe je dit vanuit eigen inzicht, keuzes en gedrag effectief kunt ombuigen. Dit reflectief proces krijgt een extra dimensie in de één op één coachgesprekken.

 

“A leader is one who knows the way, shows the way and goes the way…”